ประวัติความเป็นมาของบริษัท DCC Enterprise Co.,Ltd.

บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในพื้นที่ตั้ง 3 ไร่ เลขที่ 88/88 หมู่ 2 ซ.นวลทอง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  โดยบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเม็ดเงิน 99.99 และการสกัดโลหะมีค่าเงินเม็ดบริสุทธิ์ (99.99%) รับจ้าง ASSAY เงิน

จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สะสมมาของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทและพนักงานที่ชำนาญการ 25 ปี ด้านการสกัดโลหะมีค่าเงินเม็ดบริสุทธิ์ (99.99%) จึงทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส่

ด้วยความที่บริษัทเราตั้งใจ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและคุณภาพของงานที่ออกมามีประสิทธิผล การบริการลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

นโยบายของบริษัท

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในความปลอดภัย ความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลาและการให้บริการหลังการขาย