ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดีมีความบริสุทธิ์สูง มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ สำหรับลูกค้าหลายกลุ่ม

บริการของเรา

เม็ดนอก lbam 99.99%

เม็ด Recycle

รับจ้างแยกสลัดเม็ดเงิน

รับจ้างวิเคาระห์หาค่าเงิน

บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในพื้นที่ตั้ง 3 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/88 หมู่ 2 ซ.นวลทอง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเม็ดเงินนำเข้า LBMA 99.99% และบริษัทจำหน่าย เม็ด recycle 99.99% ซึ่งได้รับการรับรองจาก Responsible Jewellery Council (COP COC) และ Global Recycled Standard (GRS) และรับจ้างสกัดแยกโลหะมีค่าเงินเม็ดบริสุทธิ์ (99.99%) อีกทั้งบริษัทยังมีห้อง lab ตรวจวิเคราะห์ Inductively ASSAY โดยใช้วิธีการวิเคราะห์(ICP)

จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สะสมมาของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทและพนักงานที่ชำนาญการ 25 ปี ด้านการสกัดโลหะมีค่าเงินเม็ดบริสุทธิ์ (99.99%) จึงทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส่ และปัจจุบัน ทางบริษัทได้ผ่านการรับรอง

ด้วยความที่บริษัทเราตั้งใจ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและคุณภาพของงานที่ออกมามีประสิทธิผล การบริการลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้รับรองมาตราฐาน Responsible Jewellery Council และ Global Recycled Standard (GRS) อีกทั้งบริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมถึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

ขายเม็ดนำเข้า มีใบเซอร์ LBMA

  • ขายเม็ดเงินนำเข้า LBMA 99.99%
  • ขายเม็ดเงิน RECYCAL 99.99%
  • รีไฟล์เงิน ชิ้นงาน ต้น จุก ทราย เบ้า งาน 92.5 ทุกชนิด
  • รับจ้างวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็นของเงิน เครื่อง ASSAY มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำ และความรวดเร็ว ลูกค้ารอรับผลได้เลย

ประวัติความเป็นมาของบริษัท DCC Enterprise Co.,Ltd.