CSR

รวมกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท

แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ หมู่บ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่

แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ หมู่บ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่

แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ หมู่บ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย Read More »