แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ หมู่บ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่